С превръщането на английския в своеобразен lingua franca на съвремието, все повече и повече хора се стремят да усъвършенстват уменията си, изучавайки езика. Много големи групи, говорещи английски като втори език, оказват влияние в сферата си на работа – наука, изкуство и др. И въпреки, че светът е склонен да приеме странностите в акцента им или дребните граматични грешки, все още официалният език не е приел много от често допусканите грешки като норма. Затова ето и кратък списък с най-често срещаните грешки в изучаването на английски език и как да ги избегнете!

„S“ за трето лице на глагола

Една от най-често допусканите грешки от изучаващите английски език е, че пропускат да сложат окончанието s за трето лице, ед. число, за сегашно просто време. Вместо това те използват един и същи глагол за всички лица.

Например: I play tennis every weekend but He plays tennis every weekend.

Често в забързаното ежедневие тази грешка може и да бъде пропусната в потока на речта, но когато пишете официална кореспонденция, е нередно да допускате такава елементарна грешка. Разбира се, Word коригира грешката, но ако наистина искате да я изчистите от речника си, започнете да се упражнявате да слагате -s за трето лице.

a/an пред бройни съществителни в единствено число

Знаете ли, че дори знаменитият Нийл Армстронг е бил обвиняван в граматичен пропуск при прословутите си думи, изречени на Луната? Лингвисти спорели дали е казал или не “a man”. Проблемът произлиза от това, че неопределителният член в английски език – a/an – се използва, за да означи „който и да е един“. Ако пропуснем да го изречем все едно обобщаваме и в случая с Армстронг малката стъпка за човека се превръща в малка стъпка за човечеството, а в това няма смисъл. За да не ви обвинят и вас в престъпление срещу езика, обърнете внимание на тази малка частица. Най-добре, когато учите нови думи или словосъчетания, да ги запомняте с добавен неопределителен член, когато се налага. А когато пишете, винаги можете да проверявате дали не сте изпуснали a/an с хитринки като Grammarly.

In или at за места

Един от най-трудните компоненти за много от изучаващите английски език са предлозите. Много често предлозите нямат самостойно значение, а се превеждат според другите части на изречението. Най-голямо предизвикателство пред обучаващите се като че ли е разликата между in или at за места. Най-просто казано (макар, че понякога са възможни и двете), когато употребявате in, наблягате на това, че сте вътре в помещението, а употребата на at се предполага от някои глаголи като arrive.

Например: I’m at the pub or I’m in the pub (inside).

От друга страна при някои словосъчетания има разлика в значението – I’m at school означава, че все още сме ученици, докато I’m in school предполага, че сме вътре в сградата на институцията. Има комбинации, които съществуват само с единия от двата предлога. Така например винаги казваме in bed или at home. Добре е да запаметявате предлозите с фразата или изречението, в което сте ги срещнали първоначално и да ги използвате като модели.

Може би често сте чували, че английският е лесен език. До известна степен е така, но като всеки език, и английският има своите тънкости. Ако искате да научите повече или да учите английски без грешки, ние в Класната стая на Ралица можем да ви помогнем. Само ни се обадете: https://ralisclassroom.com/kontakti/