Нови думи – как да ги научим?

Да говорите английски не е трудно. Започнете да учите сега! И вие ли се чудите как да учите нови думи на чужд език? Тогава четете нататък: Факт: всеки човек възприема нова информация по различен начин. Въз основа на това чуждоезиковото обучение разделя учащите на...