Съвети при кандидатстване в чужбина

Какво трябва да знаем? Ако сте намислили да кандидатствате в чуждестранен университет (особено в САЩ), значи знаете, че само отлични академични резултати не са достатъчни. Колкото и добре да се представяте в училище, трябва да удостоверите знанията си по английски със...