Често допускани грешки на матурата и как да ги избегнем

Често допускани грешки на матурата и как да ги избегнем

Матурата по БЕЛ след 12ти клас е трепетно време за всички кандидат-студенти. Но като всеки изпит и този може да бъде преодолян, стига да сме се упражнявали достатъчно върху изпитните задачи. Дори и тази година, когато изпитите ще се провеждат при по-особени и строги мерки заради Covid – 19, не бива да се отпускаме точно преди деня за матура. Ако все още се чувствате неподготвени или пък искате да проверите доколко добра е вашата подготовка, четете нататък. Ще ви дадем кратък списък с най-често допусканите грешки на матурата и как да ги избегнете.

Граматични грешки на ДЗИ
Бройна форма на съществителни имена от м.р.
Много често елементарно правило като това кога пишем моливи или молива ни препъва по пътя към успеха. А правилото е лесно за запомняне: когато съществителното от м.р. изразява лице (човек), тогава то няма бройна форма, а само множествено число – няколко войници, а не няколко войника. Правилото важи за след всички количествени думи – колко, няколко и т.н. Когато съществителното изразява предмет, тогава използваме бройната форма – няколко молива, не моливи.

Някой и някого
Ако можете да различавате той и него и функцията им в изречението, значи няма да имате проблем и с някой и някого. Но ако не можете, тогава следвайте това правило: след предлог (на, в, от, с и т.н.) не можете да употребите нито някой, нито той. Това е така, защото местоименията той и някой са в именителен падеж, т.е. изпълняват ролята на подлог в изречението.

Й или и
Това е най-елементарното правило в български език. А то гласи: няма дума в множествено число, която да завършва на й.

Пунктуационни грешки на матурата
Пунктуационните правила в български език са разнообразни и се изучават от ранна възраст в училище. Тук ще изтъкнем някои от най-общите, които са застъпени във въпросите на матурата.

Запомнете: пред въпросителни думи не пишем запетая. Например в сложното изречение: Той го попита защо е искал да вдигне колата. Но когато имаме съюз, трябва да използваме запетая: Тя се разплака, защото не знаеше пътя.

Запомнете: пред като не се пише запетая, когато правим сравнение. Например: Месечината грееше като разтопено злато. Но когато използваме „като“ като съюз в сложно изречение, трябва да го отделим със запетая от главната част. Например: Като внимаваше да не докосне нищо, той се провря в най-задната част на магазина.

Запомнете: със запетая се отделят следните вметнати думи и изрази: от една страна, първо, обратно, напротив, изглежда, да кажем, разбира се, между другото, естествено, за съжаление.