Сертификатни курсове по английски език

Сертификатни курсове по английски език

FCE, CAE, IELTS, TOEFL
FCE
При нас можете да се подготвите за първи сертификат на Кеймбридж. Системите на обучение варират в зависимост от възрастта на желаещите подготовка курсисти. Курсът е предназначен да запознае кандидатите със спецификата на самия изпит и да предложи подходяща подготовка преди самото явяване на FCE.

FCE Speaking Example

CAE
За да е ефикасна подготовката върху втори сертификат, е нужно да имате ниво на владеене на общ английски В2-С1. Специалните характеристики на изпита изискват задълбочена подготовка. Усвояването на голям обем от лексика също. Голяма част от подготовката за CAE се фокусира върху умението да се пишат различни по жанр текстове на английски език.

Online упражнения

IELTS
За разлика от FCE и CAE изпитните компоненти на IELTS не включват изявено граматична част. Това прави изпита широко предпочитан от много кандидат-студенти. Въпреки това за изпита се изиска добра предварителна подготовка и нива на владеене на английски език В2.

IELTS тестове за подготовка

Важно!

При нас можете да преминете през цялата процедура по записване за сертификатните изпити на Кеймбридж.

Ние ви помагаме с формулярите и регистрацията. От вас се изисква да покажете придобитите знания!

Важно!

От януари 2020 стартираме подготвителен курс за IELTS. Занятията се провеждат понеделник и сряда от 11:30 и са с продължителност два учебни часа. Целият курс е с продължителност 40 уч. часа или около два месеца и половина. В цената на курса влизат всички учебни материали.