Детски групи по английски език

Детски групи по английски език

Английски в група за деца
Всяко посещение при нас е различно и забавно. Ние създаваме безкрай възможности за децата в нашите групи да се забавляват докато усвояват английски език. Пишем, четем, рисуваме, изготвяме проекти, пеем песни и разказваме истории на английски език. Обучението в малки групи позволява на децата да се забавляват и да напредват с подходящо темпо.

В края на всяка седмица родителите на децата в нашите детски групи по английски език получават по имейл информация за успеваемостта на всяко дете, както и доклад за наученото и преподаденото в клас.

Как да запишете Вашето дете в някоя от нашите детски групи по английски език?

Ще Ви поканим, за да преценим нивото на владеене на Вашето дете (ако е учило английски език преди). Ще Ви кажем за коя от нашите групи е подходящо да запишете детето, а след това ще го очакваме за първото занятие.

Класната стая на Ралица
Ние вярваме, че всяко дете заслужава да учи, потопено във вълшебство и даваме всичко от себе си, за да създадем приятна атмосфера за нашите занятия.

График на занятията с деца през учебната 2020/2021 година – само онлайн

За най-малките:

За децата, които не са учили английски или са учили в детската градина, предлагаме първо ниво обучение. В тези групи събираме деца, които нямат или имат оскъдни знания по английски във възрастови групи 1-3 клас.

Занятия

  • вторник и четвъртък (продължителност на занятие 2 учебни часа) – 14:00-15:30
  • понеделник и сряда (продължителност на занятие 2 учебни часа) – 9:00-10:30

Система на обучение

Wonderful World. Избраната система предоставя много упражнения, групирани по различни теми и богато илюстровани. Учениците особено харесват видеата към уроците и се забавляват с изработването на проектите към всеки урок. В началото на обучението се работи по много допълнителни материали, за да се развият чисто моторните умения на учениците да възпроизвеждат английската азбука. С напредване на учебната година и натрупването на знания, в процеса на учене се вмъкват и упражнения за четене на свързани истории, съобразени с нивото и интересите на учениците.


За малко по-големите:

За децата, които имат някакво ниво на владеене на езика и някакъв запас от знания, предвиждаме второ ниво на обучение по английски език .

Занятия (за класовете 3,4,5):

  • Вторник и четвъртък (продължителност на занятие 2 учебни часа) – 15:00-16:30

Система на обучение

Wonderful World. Системата е изцяло модернизирана и учебният материал е съобразен с интересите на децата в тази възраст. Чрез общуване и обсъждане на примерни теми и сюжети, децата добиват разнообразни знания. Включеният визуален материал е чудесен стимул за обучаващите се. Тематичните уроци, посветени на големи празници, дават широко езиково познание, но и културно такова.

За децата, които имат база от знания по английски език и опит в ученето му, имаме трето ниво (5,6,7 клас).

Занятия:

  • Вторник и четвъртък (продължителност на занятие 2 уч.часа) – 16:30-18:00
  • Понеделник и сряда ( продължителност на занятие 2 уч. часа) – 10:30-12:00

Система на обучение

Wonderful World/Close-up. Която и двете системи да бъдат предпочетени, те дават практически знания на учениците и ги учат да развиват комуникативните си умения. Пренасяйки ги на различни места по света с тематични текстове и упражнения за слушане, уроците разискват различни теми и дават набор от умения за работа с клъстъри от думи.


 

За големите:

За учениците от 8-10 клас предвиждаме подготовка по системите Close-up.

Серията Close-up тренира умението да се борави със задачи, които се използват за сертификатните изпити на Кеймбридж. Дори целта на обучението да не е подготовка за сертификат, то системата развива всички компоненти от английския език.

За учениците 10-12 клас правим подготовка за сертификати

Подготовка за IELTS

  • Понеделник и сряда (продължителност на занятие 2 уч. часа) – 9:30-11:00
  • Петък (само онлайн обучение) – 15:00-16:30

Подготовка за матури и НВО

  • Събота (подготовка НВО 7 клас) – 10:00-12:00
  • Събота (подготовка матури) – 12:30-14:30