Матура БЕЛ

Матура БЕЛ

Проблеми
Ситуацията в образованието в България е следната – времето е ограничено, а материалът е много. Учебните системи са овехтели, а учебните планове са остарели. В часовете по БЕЛ често количеството е водещо за сметка на качеството. Очакванията за знанията на учениците на матурата по БЕЛ често надвишават реалното ниво на подготовка в класната стая.

Сблъсквайки се с подготовката за матурата по БЕЛ обучаемите често са заринати с куп информация, която не знаят как да използват и впрегнат адекватно, за да покажат знанията си. Има няколко основни „трика”, които биха помогнали в подготовката за изпита.

Когато става дума за български език, можем да се гордеем, че той притежава стройна система от правила, които работят в структурата на езика и които ние сме усвоили неволно като негови носители. Затова вместо да помните правилата, запомнете изключенията или невъзможните ситуации, в които може да имате или нямате дадено явление. Например никоя дума от български не окончава на „й” в множествено число.

Решения
Много рядко преподавателите посочват ползата от умелото боравене с писмен текст върху собствените способности на обучаемия да създава съдържание. Ако вие вече сте разбрали основния конфликт в творбата на Елин Пелин „Гераците”, то тогава бихте могли да пишете за него в откъса, който имате на матурата. Освен това много от произведенията, които четете, съдържат в темите си ситуации, в които и вие сте попадали. Използвайте знанието си за света и човека, опита, който сте добили в общуването, за да разсъждавате върху мотивите и предпоставките за действията на героите. На всички са ни познати алчността, завистта, радостта, болката и т.н., впрегнете това познание в разсъжденията си. Мислете за причините, които предизвикват тези емоции, за последствията от тях и т.н.

Разбира се, разсъждаването по зададена тема и писането на аргументативен текст не се изчерпва само с житейските ни познания и със способността ни да разбираме човешките емоции. Всеки писмен текст притежава структура и всеки такъв цели да създаде някакво внушение у читателя. Това включва и текстовете, които вие ще произведете на матурата. От вас се изисква умение не само за разсъждение, но и за структуриране. Да се изразяваш е изкуство, което се овладява постепенно и с много упражнения.

Посетете и нашия блог, посветен на матурата и НВО: https://literaturatazamaturata.blogspot.com/

Ако вие имате нужда от помощ за подготовката си за матурата по БЕЛ, можете да ни посетите в Класната стая на Ралица, за да се опитаме да ви предадем нашата любов към литературата и езика.