Онлайн обучение – ползи

Онлайн обучение – ползи

Сверете часовниците си с най-новите тенденции в образованието.
Какво е онлайн обучение?
Често терминът „онлайн обучение“ обхваща широка гама от методи на преподаване, при които се използва интернет. Всъщност съвременното онлайн обучение е съобразено с виртуалната среда и използва онези ресурси и практики, които да дадат резултати в хода на обучението. С напредването на технологиите все повече възможности за учене са интегрирани в курсовете, предлагани онлайн и времето, в което се използваше скайп е безвъзвратно отминало.

Въпреки, че има интернет и възможностите за бърз достъп до огромна база данни, които уеб пространството ни позволява, много хора продължават да са скептични към онлайн обучението. В същото време в професионалния си живот все по-често се натъкваме на уебинари и конференции, провеждани във виртуална среда. Съвременното онлайн обучение е основа и ни подготвя за „дигитализирането“ на общуването в бизнес среда. Виртуалната класна стая, която предоставя синхронна връзка между преподавател и обучаеми, работи на същия принцип, на който и бизнес срещите, провеждани чрез специализиран софтуер онлайн.

Извън практическата страна на това да научим новото поколение да борави с инструменти за онлайн учене и професионална квалификация, интегрирането на форми за онлайн обучение във всички степени на образователния процес води до по-добро запаметяване на информация. Защо? Причините за това са няколко. На първо време, учениците възприемат по-добре информация, която е предадена чрез аудио-визуални средства. Затова вместо да роптаем срещу гледането на клипчета в YouTube, по-добре да насочим детето си към онези образователни канали, които биха съчетали разтухата от гледането с нещо образователно. Защо мислите, че Уча.се се ползва с такъв успех?

Ползи от онлайн обучението
Второ, методите за преподаване в онлайн синхронна среда предполагат повече ангажираност от страна на обучаваните. В пълна степен говорим за преобразяване на модела на преподавателя като носител на знание, а на курсистите като пасивни получатели. Дискусиите, интерактивните упражнения, стимулирането на оформяне на съждения и аргументиране на тезиси, прави от участниците активни участници в процеса на получаване на знание.

Онлайн обучението интегрира всички аспекти от присъственото образование и ги трансформира така, че да работят в уеб базирана среда. Наред с изтъкнатите вече позитиви, можем да добавим и всички онези ресурси, които са мигновено достъпни – опцията за споделяне на екран, интегриране на аудио и видео материали, препращане към информационни страници и много, много други.

Обучението онлайн непрестанно се развива и някои изследователи, отправили поглед в бъдещето, предполагат, че един ден виртуалните пространства за обучение сами ще се нагаждат според нуждите на своите потребители. Кой знае? Може наистина един ден преподавателите да могат да обучават индивидуално и в групи с помощта на „умни машини“ за онлайн обучение.