Правописни правила в английски език

Правописни правила в английски език

Много от изучаващите английски език се оплакват от редицата несъответствия при правописа и произношението на една дума. Други негодуват заради множеството изключения от правилата, които на практика ги обезсилват. Но английският по подобие на други езици, също се осланя на система от правила, дори и в правописа. В следващите редове ще ви представим някои от солидните правописни правила, на които да се осланяте, за да сте сигурни, че пишете правилно. Ето и някои от тях.

Правописни правила при глаголите
Глаголите, които завършват на – c в английски, образуват минало просто време като към морфемата – ed добавяме едно -k. Тоест думи от сорта на panic в минало време се изписват така: panicked.
Когато добавяте -ing към глаголи, които окончават на -e, това краесловно -е отпада. Например думи като write образуват gerund така: writing. Но ако говорим за думи като lie или die, тогава променяме -ie на -y и формите на тези два глагола са: lying and dying. Също така, ако към правилните глаголи, които завършват на -e, трябва да добавите окончание за минало време, то тогава добавяте само – d. Думата decide в минало време е decided – няма удвояване.
Чудили ли сте се, кога се удвояват съгласните накрая на глаголите? Правилото е лесно и когато веднъж запомните няколко сходни примера, ще ви е лесно да ги приложите и с останалите аналогични такива. При едносрични глаголи, съставени от съгласна, гласна, съгласна, когато добавяме -ing винаги удвояваме последния съгласен звук. Такива са: cutting, putting, swimming и други. Но също така е добре да знаем, че удвояваме последната съгласна и при двусрични глаголи, когато ударението е на втората сричка. Това правило се проявява най-вече при образуване на минало време. Admit – admitted, permit-permitted, но и в изключението travel-travelled, което важи само за британски английски.
Правописни правила при други думи
Наречия

Най-често наречията в английски език се образуват като към прилагателното се добави окончанието – ly. Това означава, че думи като beautiful и careful се пишат с едно – l освен, когато не употребим наречие и добавим съответната наставка. Тогава говорим за форми като beautifully, carefully. Трябва да правим разлика между наставката -ful, която използваме в състава на някои думи и думата full, която означава „пълен“ (обратното на „празен“).

Съществителни имена

Много често се допускат грешки, когато чрез добавянето на наставки в английски образуваме нови думи от различни части на речта. Една от често допусканите грешки е, когато думата (прилагателното) завършва на -y. Когато образуваме съществителни имена с наставката -ness, например, това крайно -y се променя в -i. Така от прилагателното happy образуваме съществителното happiness.

’s за изразяване на притежание
Тази форма за притежание е остатък от падежното минало на английския език и изразява генитив или родителен падеж. Добавя се към думи, които изразяват хора. Например, за да кажем „якето на сестра ми“, ще се изразим така: My sister’s jacket. Ако думата е в множествено число и завършва на -s, тогава добавяме само ’ след нея. Тоест, ако искаме да кажем „имената на сестрите ми са Ан и Сю“, ще се изразим така: My sisters’ names are Ann and Sue.

Остатък от същия падеж можем да намерим в думи като doctor’s, butcher’s, newsagent’s. Това е така, защото формата за притежание ни спестява думата за място, която се е употребявала. Тоест вместо да кажем: I’m going to the doctor’s office, казваме само: I’m going to the doctor’s.

Това са някои от основните правописни правила в английски език. Въпреки изключенията, останалите правила за правопис предлагат също добра основа и достатъчно закономерности, за да се опрете на тях. Ако ви е любопитно да научите още, винаги можете да се свържете с преподавателите в Класната стая на Ралица.

Изпращане на коментар