Успешен резултат на НВО по български език за 7ми клас – как да го постигнем?

Успешен резултат на НВО по български език за 7ми клас – как да го постигнем?

Всяка година националните външни оценявания докарват много кандидат-гимназисти до излишни притеснения и главоболия – стресът им се отразява зле и много от децата не могат да покажат всички свои знания на изпита. А задачите, включени в теста, нито са особено сложни, нито пък варират кой знае колко от година на година или вариант по вариант. Тук ще представим някои стратегии за успешно справяне с някои специфични изпитни въпроса.

НВО
НВО текст и въпросите, свързани с него
Много от децата започват да четат текста в началото на теста без да са се запознали с въпросите към него. По-добре от стратегическа гледна точка е първо да се проучат въпросите, касаещи съдържанието и типа на текста и след това да се започне с четенето. По този начин ще имате „информиран“ поглед към съдържанието, защото ще знаете какво да търсите. Ще ви спести и време, в което да се лутате из целия текст отново и отново, докато търсите отговорите на отделните въпроси.

Помнете! Въпросите по текста, които касаят съдържанието, могат да бъдат лесно преодолени, когато се придържаме към информацията в текста и другия информационен източник.

НВО – граматични въпроси и въпроси, свързани с лексиката
Втората група въпроси от изпита касаят познанията на седмокласниците върху граматичния, лексикален и пунктуационен материал, изучен досега. Често анализът на едно изречение обема няколко въпроса – да се определи каква е подчертаната част или фраза, или дума – най-често става дума за причастие или съставно сказуемо, или пък форма на някое глаголно време. Също така може да ви се наложи да разпознаете наклонението. Често трябва да определите каква е функцията на запетаите в изречението. В минали години те или отделяха обособена част, или подчинено изречение в състава на сложното. Тази година втората опция ще отпадне, заради ситуацията с ковид-19.

Помнете! Материалът във всеки текст е ограничен, това означава, че ако направите достатъчно примерни матури, ще можете да отговорите и на типа въпроси, които ще имате на същинския изпитен ден.

НВО – литературни въпроси
Литературните въпроси, залегнали в изпита след 7ми клас, изискват познаване на самите изучавани текстове. Т.е. преди да ви се наложи да стигнете до последния въпрос, където трябва да пишете теза, трябва да отговаряте на въпроси, които основно проверяват знанията ви за различните изучавани текстове. Най-трудните въпроси тук са да свържете цитат, с героя, който е казал съответните думи. Дори и да не можете да разпознаете думите веднага, опитайте се да ги свържете с произведенията и основните теми, които се разглеждат в тях. Тогава помислете кой от героите (а те винаги са централни персонажи) може да ги е произнесъл.

Помнете! Всеки от героите в изучаваните произведения има емблематични думи: Странджата и речта му, баба Илийца и разсъжденията й за бунтовника, лирическия говорител от „На прощаване“ и т.н.

НВО – теза по литературен проблем и преразказ
Един от най-големите „препъни камъни“ за седмокласниците е писането на теза. Тя изисква интерпретация и умения за създаване на аргументативен текст. Тук трябва практика и развиване на съответните умения. Все пак е добре да знаете, че трябва да умеете да разпознавате различните изразни средства, реторични фигури и тропи, употребени в съответния откъс или цитат и да ги коментирате във връзка с твърдението, което сте изразили за внушението на съответните думи.

При писането на преразказ е важно да следвате тези правила:

Отделете текста на епизоди, за да можете да запомните повече детайли.
Направете си план и в отделните точки запишете ориентири за епизодите.
Правете преразказа си по плана, който сте съставили.
След като напишете текста – проверете го! Вижте дали сте предали случките в правилното глаголно време в съответствие с дидактическата задача. Проверете дали има двусмислени изречения или повторения. Проверете членуването и пунктуацията.
И най-важното: запазете спокойствие. Дори и да мислите, че не знаете някой отговор, логичното мислене също може да ви помогне да отговорите правилно на въпросите.

Вижте и материалите по литература, включени в нашия блог: https://literaturatazamaturata.blogspot.com/

Успех!